_________________
   
  İSLAM NET
  NAZAR DUASI
 

Nazar duâsı


Nazar haktır. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar
değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha
çok tesir eder.Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insanı
mezara, deveyi kazana sokar” “Hoşa giden bir şeyi görünce, "Maşaallah
la kuvvete illa billah" denirse o şeye nazar değemez.” buyurdu.Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi
şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” (16) okuyan, büyü,
nazar ve zulümmden korunur.”Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:“Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.” (25)Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha,
Muavvizeteyn (Felak ve nas) (57) ve Kalem suresinin son iki ayetini (ve
in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra
ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne) (62)
okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir. Ayat-ı hırzı (76)okumak ve
üzerinde taşımak da çok faidelidir.Herkes, bilhassa nazarı değen kimse, beğendiği birşeyi
görünce “Maşaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o şeyi
söylemelidir. Önce Maşaallah deyince, nazar değmez.Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duâsı şöyle:Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni
şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve
şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men
ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve
azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin
sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve
hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ
semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun
lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe
illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine
min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme. (67)

__________________
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=